Over LINKinZORG

Even voorstellen

Achtergrond

Mijn naam is Sandrine Kwast. Ik heb 13 jaar ervaring in gespreksvoering in de medische wereld, ben BIG geregistreerd HBO verpleegkundige en heb een post-HBO studie rondom psychosociale ondersteuning voor kankerpatiënten afgerond.

Persoonlijke ervaring

Toen elf jaar geleden mijn eigen vader kanker bleek te hebben, heb ik ervoor gekozen om alle regelzaken op me te nemen in zijn zorgtraject. Ik onderhield contacten met de specialisten, was contactpersoon om de familie over de diagnose en behandeling te informeren. Als we vragen hadden omtrent alle medicijnen stemde ik dit af met de artsen. Hetzelfde gold voor afstemming over de behandeling en zijn prognose. Het regelen van het inschakelen van de thuiszorg en later de terminale zorg, organiseren van een pijnpomp in de thuissituatie, vragen over financiële zaken doorspelen en contact met de huisarts waren enkele zaken die ik ook voor mijn rekening nam.

Dit was een rol die ik met liefde op me heb genomen, maar die mij wel veel tijd kostte. Ik werkte namelijk ook nog gewoon fulltime  en woonde op redelijke afstand van mijn ouders. Ik zou het niet anders gedaan hebben, maar besefte me wel dat ik die tijd ook anders met mijn vader had kunnen doorbrengen.

Idee geboren

Mede dat besef, bracht mij op het idee om deze ondersteuning aan anderen te kunnen bieden. Want zelfs als er iemand is in de familie/sociale kring die dit op zich zou kunnen en willen nemen, moet diegene dan daarmee bezig zijn in plaats van tijd doorbrengen met zijn/haar dierbare(n)?

In de dertien jaar dat ik in de gezondheidszorg heb gewerkt heb ik veel contacten in deze branche opgebouwd.  Ik heb veel zorginstanties leren kennen. Na twaalf jaar heb ik besloten de stap te nemen om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan en mijn idee te realiseren in de vorm van LINKinZORG.

Een diagnose kanker zorgt voor verwarring, angst, onzekerheid, onrust en (veel) zorgen. Ik wil hierin graag een aandeel hebben door mensen weer meer overzicht te helpen krijgen. Men kan daardoor sneller en optimaler gebruik maken van de beschikbare zorg en ondersteuning. Het doel is daarbij dat de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbetert en men zo optimaal mogelijk het ziekteproces kan doorlopen.

Een belangrijk onderdeel hierin is het principe van ‘gedeelde besluitvorming’. Wat vind je belangrijk, wat is voor jou kwaliteit van leven, hoe wil je betrokken zijn in je ziekteproces op het moment dat je ziek blijkt te zijn en hoe kun je de regie houden in iets wat je ‘overkomt’. 

Maar vooral ook het proces erna, waarbij je je leven weer op moet pakken terwijl er zoveel verandert is, is iets waarbij ik door middel van coaching bij kan ondersteunen. 

Scholing

Ik gebruik verschillende manieren van scholing omdat ik mijn kennis goed op peil wil houden. Daarom maak ik gebruik van bijvoorbeeld e-learning modules, congressen en houd ik vakliteratuur bij. Veel hiervan ontvang ik via de beroepsvereniging, die hun leden op verschillende manieren geïnformeerd willen houden.

Via de branche organisatie, word ik op de hoogte gehouden omtrent wet- en regelgeving. Daarnaast bieden zij ook de geschillencommissie voor klachtenafhandeling. Dit is verplicht door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor alle zorgaanbieders.

Recente scholingen ed. 2017/2018

 • Post HBO studie psychosociale oncologische ondersteuning
 • Cursus Wet BIG
 • Cursus Oncologie, Ede
 • Bijeenkomst “Over de dood gesproken” met als gastspreker Marinus van den
 • Cursus Indiceren en organiseren van zorg
 • Cursus zorgleefplan
 • Cursus Wet- en regelgeving en financiering van zorg
 • Congres Oncologie in de Reehorst, Ede
 • E-Nursing module pijn bij kanker
 • Training (Mantelzorg&Meer) Natuurlijk, een netwerkcoach
 • Congres Oncologie in perspectief NKI-AVL, Amsterdam
 • Module vakbekwaam indiceren met Omaha System

Overige informatie en keurmerken

 • Kamer van Koophandel nummer: 67964524
 • In bezit van HBO-Verpleegkunde diploma
 • BIG geregistreerd
 • Aangesloten bij SoloPartners (branche organisatie)
 • Lid van V&VN (beroepsvereniging)
 • In bezit van Verklaring Omtrent Gedrag
 • In bezit van AGB codes