Verpleegkundige ondersteuning

Doel van LINKinZORG

Het is de missie van LINKinZORG om kankerpatiënten hun ziekteproces zo optimaal mogelijk te laten doorlopen. Waar je je in het ziekteproces bevindt, maakt niet uit. Sommige mensen hebben behoefte aan ondersteuning na het afronden van de behandeling, maar die behoefte kan ook pas later, of juist al heel vroeg in het proces ontstaan. In welke fase je je ook bevindt, je kunt altijd de hulp van LINKinZORG inschakelen.

Individuele ondersteuning

Tijdens een behandelingstraject krijgen patiënten veel informatie en moet je veel keuzes maken. Bijvoorbeeld de keuze tussen chemo, bestraling of bij borstkanker bijvoorbeeld de keuze tussen een operatie waarbij wel of niet een borst volledig wordt geamputeerd.

Deze keuzes zijn moeilijk te maken, zeker als je niet alle informatie hebt. LINKinZORG helpt mensen overzicht te krijgen in hun situatie, zodat ze alle benodigde informatie hebben om de juiste keuzes te maken.

Op basis van je behoeften kan bepaald worden of er een indicatie is om deze ondersteuning vanuit de zorgverzekeringswet (wijkzorg) te laten plaatsvinden (vergoede zorg).